Contact
Proiect PUD,PUZ, certificat urbanism
cele mai mici preturi
SUNATI   0720-450-392
|Index| Urbanism| Harti| Contact|

PUZ


Descriere:

Este posibil ca pe terenul pe care il detii sau pe care vrei sa-l achizitionezi sa nu se poate dezvolta sau construi ceea ce doresti.

Contacteaza-ne - cele mai mici preturi si cele mai bune solutii.

  • Proiecte PUZ - schimbare de destinatie
  • Informatii din PUG sau PUZ-uri alaturate terenului dvs.
Contact! 
Informatii aditionale

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.- ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUZ-ului )

-organizarea retelei stradale;
-zonificarea functionala a terenurilor;
-organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;
-indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);
-dezvoltarea infrastructurii edilitare;
-statutul juridic si circulatia terenurilor;
-delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;
-masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acestea exista in zona studiata;
-mentionarea obiectivelor de utilitate publica;
-masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
-reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului

Avantaje:

Pasul 1: Ne contactezi

Pasul 2: Te informam

Pasul 3: Construiesti eficient

Gratuit:

Informatii despre situatia dumneavoastra (cu prioritate pentru Bucuresti)


Contact!